wtg

Weterani Turystyki Górskiej z Jarosławia
e-mail: wal@konto.pl

rajdy - WTGzJ

 

1.      data: 27-28 marzec 1999 r.    trasa: Rzepedź - Komańcza - Jabłonki
2.      data: 21-22 kwiecień 2000 r. trasa: Cisna-przeł. Hon-Wołosań-przeł. Jaworna-Jabłonki
3.      data: 21-22 kwiecień 2001 r. trasa: Bukowiec - przełęcz Użocka - Wołosate - Jabłonki
4.      data: 05-07 kwiecień 2002 r. trasa: przeł. Wyżna-Połonina Wetlińska-Jabłonki 
5.      data: 04-06 kwiecień 2003 r.  trasa:Wola Michowa - przełęcz 816 - Jabłonki
6.      data: 16-18 kwiecień 2004 r. trasa: Wola Michowa - Balnica - Rostoki - Jabłonki
7.      data: 15-17 kwiecień 2005 r. trasa: Przeł. Łupkowska - Głęboki Wierch - Wola Michowa
8.      data: 23-25 marzec 2006 r.   trasa: Suche Rzeki - Zatwarnica - Hulskie
9.      data: 20-22 kwiecień 2007r.  trasa: Wola Michowa
10.  data: 18-20 kwiecień 2008 r. trasa: Dołżyca k/Cisnej
11.  data: 24-26 kwiecień 2009 r. trasa: Suche Rzeki
12.  data: 10-11 kwiecień 2010 r. trasa: Dołżyca k/Komańczy
13.  data: 08-10 kwiecień 2011 r. trasa: Połonina Caryńska
14.  data: 13-15 kwiecień 2012 r. trasa: Komańcza - przełęcz Radoszycka - Tunel Łupkowski
15.  data: 19-21 kwiecień 2013 r. trasa: Roztoki Górne – Vyrava (SK) - Ropienka
16. data: 11-13 kwiecień 2014 r. trasa: Tarnawa Niżna - Wołosate - Łukowe 
      17. data: 17-19 kwiecień 2015 r. trasa: Jabłonki - Rabe - Huczwice - Chryszczata - Rabe
      18. data: 22-24 kwiecień 2016 r. trasa: Górzanka - Łopienka - Korbania - Górzanka
      19. data: 21-23 kwiecień 2017 r. trasa: Stuposiany - Muczne - Połonina Dźwiniacka - Widełki
      20. data: 14-15 kwiecień 2018 r. trasa: P. Żebrak - Jaworne - Wołosań - Berest - Osina - Hon
      21. data 12-14 kwiecień 2019 r. trasa: Sninski Kamień (Słowacja) i Bezmiechowa szybowisko 

  LISTA OBECNOŚCI

  R A J D Y lata 1999 - 2013
  ile
  razy
  był
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV
  99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
  1 Jacek Hołub X X X X X X X X X X X X X X 14
  2 Antoni Kuryło X X X X X X X X X X X X X X X 15
  3 Wiesław Matrejek X X X X X X X X X X X X X X X 15
  4 Janusz Kapera X X X X X X X X X X X X X X 14
  5 Jacek Jabłoński X X X X X X X X X X
  X X X
  13
  6 Wojciech Jartym X X X

  X X  5
  7 Krzysztof Bałanda X X X X X X X X X X X X X X X 15
  8 Tadeusz Kość X X X X X X X X X X X X


  12
  9 Adam Huk X X
  X X X X X X X
  X X
  X 12
  10 Janusz Hajduk X X X  3
  11 Tadeusz Rybka X

  1
  12 Edek Rusinek X


  X X X 4
  13 Stanisław Leśnicki X

  1
  14 Marek Wasiuta
  X X
  X X X X X X X X X X X 13
  15 Witold Nabagło
  X X X X X X  6
  16 Wiesław Wojtyna
  X X X X X X
  X X X X X X X 13
  17 Jacek Tomaszewski X X 2
  18 Marek Mochoń
  X
  X

  X
  X X X X X X X 10
  19 Marek Maciałek


  X X X
  X
  X X  6
  20 Roman Małek
  X

  X X X
  X X


  X X 8
  21 Mariusz Gilarski  X X X
  X

  4
  22 Adam Morycz  X X X X X X X X X X
  10
  23 Wojciech Gosztyła  X X X X X X
  6
  24 Jerzy Bałanda
  X X X X X X X X X
  9
  25 Janusz Krasicki


  X X X X X X X X 8
  26 Mariusz Szumiński


  X X X X X X X X 8
  27 Jacek Pajda


  X X

  2
  28 Waldemar Babula


  X X X X 4
  29 Adam Przewrocki


  X X X X 4
  30 Maciej Machała


  X X X X 4
  31 Mariusz Łanowy


  X X X X 4
  32 Jacek Bis


  X X X X 4
  33 Mrozowicz Zbigniew X 1
  34 Wojdyło Paweł X 1
  ilość osób na rajdzie
  13 16 13 10 16 18 18 16 19 18 14 20 20 20 20


  R A J D lata 2014 - 2027
  ile
  razy
  był
  XVI XVII XVIII  XIX  XX XXI XXII  XXIII XXIV  XXV XXVI XXVII  XXVIII XXIX
  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  1 Jacek Hołub 14 X X X X X
  19
  2 Antoni Kuryło 15 X X X X X X 21
  3 Wiesław Matrejek 15 X X X X X X 21
  4 Janusz Kapera 14 X X X X X X 20
  5 Jacek Jabłoński 13 X
  X X X 17
  6 Wojciech Jartym 5 X 6
  7 Krzysztof Bałanda 15 X X X X X X 21
  8 Tadeusz Kość 12 12
  9 Adam Huk 12 X 13
  10 Janusz Hajduk 3 3
  11 Tadeusz Rybka 1 1
  12 Edek Rusinek 4 X X X X X 9
  13 Stanisław Leśnicki 1 1
  14 Marek Wasiuta 13 X X X X X 18
  15 Witold Nabagło 6 6
  16 Wiesław Wojtyna 13 X X X X X 18
  17 Jacek Tomaszewski 2 2
  18 Marek Mochoń 10 X X X X X X 16
  19 Marek Maciałek 6
  6
  20 Roman Małek 8 X X X X X 13
  21 Mariusz Gilarski 4 4
  22 Adam Morycz 10 X X X X X 15
  23 Wojciech Gosztyła 6 6
  24 Jerzy Bałanda 9 X X X X X 14
  25 Janusz Krasicki 8 X X X X X X 14
  26 Mariusz Szumiński 8 X X X X X X 14
  27 Jacek Pajda 2 2
  28 Waldemar Babula 4 X X X X X X 10
  29 Adam Przewrocki 4 X X X X X X 10
  30 Maciej Machała 4 X X X X X X 10
  31 Mariusz Łanowy 4 X X X X X X 10
  32 Jacek Bis 4 X X X X X 9
  33 Mrozowicz Zbigniew 1 X X X X X X 7
  34 Wojdyło Paweł 1 X X X X X X 7
  ilość osób na rajdzie
  22 21 21 19 21 20