wtg

Weterani Turystyki Górskiej z Jarosławia
e-mail: wal@konto.pl

poniedziałek, 22 grudnia 2008

Jest Betlejem w Ziemi Świętej, jest także w powiecie jarosławskim


W pobliżu Rudołowic w powiecie jarosławskim znajduje się przysiółek Betlejem założony z inicjatywy mieszkańców wsi Jodłówka. To oni postanowili osiedlić się na szczerym polu. W 1939 roku wybudowali drewniane pomieszczenie, które pracujący w położonym opodal folwarku chłopi nazwali „Betlejem”. Z czasem nazwa ta przeniosła się na cały przysiółek.
Od paru lat do Betlejem podążają jarosławscy turyści i przewodnicy. Inicjatorem przedsięwzięcia od samego początku jest Jacek Hołub. W tym roku peregrynacja do Betlejem odbyła się po raz dziewiąty. Uczestniczyło w niej 28 osób w przebraniach św. Rodziny, pasterzy i kolędników. W roli Maryi wystąpiła Agnieszka Kamińska, Józefa – Jarosław Kamiński. W postać św. Mikołaja wcielił się Antoni Kuryło, zaś wołem był Wiesław Matejek.
Grupa entuzjastów turystyki i tradycji świątecznej udała się sprzed osiedla im. Pułaskiego w Jarosławiu do miejscowej Komendy Hufca ZHP. Stamtąd przyjęto Betlejemskie Światło Pokoju i przeniesiono je do Zmyślówki i Betlejem. W Zmyślówce Mikołaj obdarował przyjmujących upominkami. Było ognisko i wspólne śpiewy. Potem pieszo trupa pokonała, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, drogę do Cieszacina. Tam pozostawiono pojazd i pieszo wyruszono do przysiółka Betlejem. W świetle rac i w huku petard kolędnicy zostali powitani niezwykle gościnnie. Składano sobie życzenia i kolędowano przy akompaniamencie orkiestry. Ogółem w tym przedświątecznym i pełnym serdeczności spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.
Jak nas poinformował Jacek Hołub poczęstunek dla gości przygotowały panie Maria Gilarska i Regina Huk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach. Miłą niespodziankę sprawili sami kolędnicy obdarowując piernikami i piernikowymi kartkami z życzeniami świątecznymi mieszkańców Betlejem i wszystkich zgromadzonych. Pierniki podarowali Maciej i Kamil Kuźniarowscy z Jarosławia. Należy podkreślić, że Światełko z Betlejem odebrały w przysiółku o tej samej nazwie najstarsze mieszkanki – Maria Huk i Józefa Wajda.
Tekst i zdjęcie: HENRYK GRYMUZA

wtorek, 28 października 2008

Przed Świętem Zmarłych porządkowanie grobów

Przed Świętem Zmarłych najmłodsi jarosławianie związani z parafią pw. Chrystusa Króla porządkowali
groby

W poniedziałek 27 października członkowie sekcji regionalnej i dziennikarskiej działających przy Świetlicy Socjoterapeutycznej „U Kolpinga” prowadzonej przez parafię Chrystusa Króla w Jarosławiu wraz z opiekunami Jackiem Hołubem, Henrykiem Grymuzą oraz panią Elżbietą Mazur przeprowadzili prace porządkowe na grobach darczyńców placu, na którym wznosi się dzisiaj nowoczesny Kościół Chrystusa Króla. O darczyńcach napisano wiele, między innymi przy okazji jubileuszu parafii. Należy przypomnieć, że plac został przekazany w oparciu – jak wspomina śp. ks. dr B. Fila, o kontrakt zawarty między nim a p. Bronisławem Bauerem.
Mogiły śp. Bronisława Bauera, Marii Bauer a także Grzegorza i Marii Pryjmów usytuowane są na cmentarzu w Muninie. Groby uporządkowano poprzez ich oczyszczenie, usuniecie narostów i wypolerowanie płyt. Dzięki temu znacznie poprawiła się estetyka grobów. W intencji zmarłych odmówiono na cmentarzu „Wieczne odpoczywanie”, a w pobliskim kościele modlitwę różańcową.

Na zdjęciu:
Prace porządkowe na jednym z grobów rodziny Bauerów

Tekst i
foto: HENRYK GRYMUZA