wtg

Weterani Turystyki Górskiej z Jarosławia
e-mail: wal@konto.pl

poniedziałek, 22 grudnia 2008

Jest Betlejem w Ziemi Świętej, jest także w powiecie jarosławskim


W pobliżu Rudołowic w powiecie jarosławskim znajduje się przysiółek Betlejem założony z inicjatywy mieszkańców wsi Jodłówka. To oni postanowili osiedlić się na szczerym polu. W 1939 roku wybudowali drewniane pomieszczenie, które pracujący w położonym opodal folwarku chłopi nazwali „Betlejem”. Z czasem nazwa ta przeniosła się na cały przysiółek.
Od paru lat do Betlejem podążają jarosławscy turyści i przewodnicy. Inicjatorem przedsięwzięcia od samego początku jest Jacek Hołub. W tym roku peregrynacja do Betlejem odbyła się po raz dziewiąty. Uczestniczyło w niej 28 osób w przebraniach św. Rodziny, pasterzy i kolędników. W roli Maryi wystąpiła Agnieszka Kamińska, Józefa – Jarosław Kamiński. W postać św. Mikołaja wcielił się Antoni Kuryło, zaś wołem był Wiesław Matejek.
Grupa entuzjastów turystyki i tradycji świątecznej udała się sprzed osiedla im. Pułaskiego w Jarosławiu do miejscowej Komendy Hufca ZHP. Stamtąd przyjęto Betlejemskie Światło Pokoju i przeniesiono je do Zmyślówki i Betlejem. W Zmyślówce Mikołaj obdarował przyjmujących upominkami. Było ognisko i wspólne śpiewy. Potem pieszo trupa pokonała, przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, drogę do Cieszacina. Tam pozostawiono pojazd i pieszo wyruszono do przysiółka Betlejem. W świetle rac i w huku petard kolędnicy zostali powitani niezwykle gościnnie. Składano sobie życzenia i kolędowano przy akompaniamencie orkiestry. Ogółem w tym przedświątecznym i pełnym serdeczności spotkaniu uczestniczyło około 200 osób.
Jak nas poinformował Jacek Hołub poczęstunek dla gości przygotowały panie Maria Gilarska i Regina Huk z Koła Gospodyń Wiejskich w Rudołowicach. Miłą niespodziankę sprawili sami kolędnicy obdarowując piernikami i piernikowymi kartkami z życzeniami świątecznymi mieszkańców Betlejem i wszystkich zgromadzonych. Pierniki podarowali Maciej i Kamil Kuźniarowscy z Jarosławia. Należy podkreślić, że Światełko z Betlejem odebrały w przysiółku o tej samej nazwie najstarsze mieszkanki – Maria Huk i Józefa Wajda.
Tekst i zdjęcie: HENRYK GRYMUZA