wtg

Weterani Turystyki Górskiej z Jarosławia
e-mail: wal@konto.pl

piątek, 6 listopada 2009

Miłośnicy zabytków


Członkowie Sekcji Turystyczno-Regionalnej przy świetlicy „U Kolpinga” w Jarosławiu wykonali piękną wiązankę kwiatów i złożyli ją 5 listopada przy grobie Michała Zielińskiego, autora najpopularniejszej piosenki wojskowej „Serce w plecaku”. Tego samego dnia odwiedzili także groby ks. Bronisława Fili oraz „ojca sierot i ubogich” ks. Mieczysława Lisińskiego. Sekcję prowadzi przewodnik , ratownik Bieszczadzkiej Grupy GOPR i publicysta Jacek Hołub. Razem z nim i panią Elżbietą Mazur w peregrynacji na stary cmentarz uczestniczyli także Dawid Potoczny, Monika Potoczny i Justyna Ostafińska.
Sekcja Turystyczno-Regionalna jest bardzo aktywna. Jej program to zwiedzanie zabytków oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

Henryk Grymuza
źródło "Info Tuba": http://www.infotuba.pl/wydarzenia/Polska/jaroslaw__milosnicy_zabytkow_a7564.xml