wtg

Weterani Turystyki Górskiej z Jarosławia
e-mail: wal@konto.pl

środa, 26 października 2011

Akta nadania imion drzewom - pomnikom przyrody


                

AKT NADANIA IMION DRZEWOM – POMNIKOM PRZYRODY
(tu znajduje się oryginał: http://niepokalanki.jaroslaw.pl/gimnazjum/uploads/File/AKT%20NADANIA%20IMION%20DRZEWOM.doc

Działo się - w szóstym roku pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI,
- w dwudziestym piątym roku sakry biskupiej Arcypasterza Archidiecezji Przemyskiej – Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika,
- w roku ustanowionym Rokiem bł. Matki Marceliny Darowskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, 
w 100. rocznicę Jej śmierci,
- w roku beatyfikacji Jana Pawła II przez papieża Benedykta XVI,
- w 15. rocznicę beatyfikacji Matki Marceliny Marii Darowskiej.

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, Dyrekcja i społeczność uczniowska Prywatnego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek  im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu
wiadomym czyni, że
-na pisemny wniosek Pana Jacka Hołub, inicjatora ustanowienia pomników przyrody i przyporządkowania im imion, długoletniego przewodnika turystycznego, ratownika ochotnika GOPR Grupy Bieszczadzkiej, społecznika i miłośnika Jarosławia, autora publikacji książkowych o obiektach sakralnych Jarosławia  oraz przyjaciela klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu,
-za aprobatą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu,
-przy pełnej akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
-Uchwałą nr 164/XVIII Rady Miasta Jarosławia z 3 października 2011 r. ustanowiono 3 drzewa rosnące na terenie parku przyklasztornego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek  położonego przy ul. Głębokiej 1
w Jarosławiu - pomnikami przyrody i z tytułu  prawa przysługującego wnioskodawcy, nadano im imiona:
- MARCELINA DAROWSKA – drzewo sosna wejmutka (Pinus strobus L.) o obwodzie pnia: 217 cm
- JAN PAWEŁ II - drzewo tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera L.) o obwodzie pnia: 322 cm
- JACEK – drzewo cis pospolity ( Taxus baccata) o obwodach pni: 86 i 113 cm.

W zamyśle wnioskodawcy ustanowienie po raz pierwszy w historii miasta Jarosławia w/w drzew pomnikami przyrody ma na celu ich ochronę jako tworów przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, historycznymi i krajoznawczymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem.Ustanowienie pomników przyrody na terenie wpisanym do rejestru zabytków podniesie znacznie rangę ochronną obiektu i atrakcję turystyczną miasta Jarosławia.
Ten symboliczny Akt nadania imion pomnikom przyrody na terenie miasta Jarosławia traktowany jest jako wyraz hołdu i pamięci o wielkich Polakach: bł. Janie Pawle II i bł. M. Marcelinie Darowskiej, ich osobowości, życiu, umiłowaniu człowieka i przyrody. Akt został sporządzony dla pamięci przyszłych pokoleń, jako szczególny dokument upamiętniający to historyczne wydarzenie i złożony w korzeniach drzewa o imieniu Marcelina Darowska. Sporządzono dodatkowo kopię Aktu, którą zachowa się jako pamiątkę do wglądu dla mieszkańców Jarosławia oraz turystów odwiedzających ten zabytkowyogród przyklasztorny Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.
W obecności zgromadzonej wspólnoty sióstr, uczniów, grona nauczycielskiego, szanownych gości ku pamięci potomnych niniejszy akt podpisali:
ks. bp. Marian Rojek - z łaski Boga i Stolicy Apostolskiej, Wikariusz Generalny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Przemyskiej
ks. Prałat Andrzej Surowiec  - Archiprezbiter Jarosławski, Proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu
ks. Prałat Kazimierz Gadzała  - Kapelan Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
m. Wawrzyna Wiesława Chwedoruk – Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP
Alicja Kurka  - Starszy Wizytator Kurator Oświaty w Rzeszowie
Bogdan Wołoszyn  - Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
Jarosław Pagacz  - Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Bożena Łanowy - Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji  Rady Miasta Jarosławia 
Zbigniew Piskorz - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia
s. Bronisława Wanda Krynicka - Przełożona Klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu
s. Felicyta Lidia Świerz – Dyrektor Prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu 
s. Alicja Wiesława Kostrzewa - Dyrektor Szkoły Podstawowej  Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej  w Jarosławiu
Jacek Hołub - inicjator i wnioskodawca ustanowienia pomników przyrody oraz przyporządkowania im imion

Jarosław,  26 października, Anno Domini 2011
w liturgiczne wspomnienie św. Ewarysta, papieża, bł. Celiny Borzęckiej - założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek,w 85. Tygodniu Misyjnym

zdjęcia źródło: http://www.jaroslaw.pl/aktualnosci-wydarzenia/id2818,Na-pamiatke-blogoslawionej-Marceliny-Darowskiej.html

 
 

sobota, 1 października 2011

cel góra Pop Iwan 2022 m n.p.m - UKRAINA

Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne na szczycie Pop Iwan
obserwatorium potocznie nazywane "Białym Słoniem", obecnie w stanie ruiny


dzień I - 30.09.2011 - BUKOVEL
Jurij Dobrowolskij, pomysłodawca i główny inwestor TK BUKOVEL postanowił zainwestować w kurort narciarski w malowniczym regionie Karpat – Huculszczyźnie. Na stokach trzech gór: Bukovel (1127 m), Czarna Klewa (1246 m) oraz Dowga (1372 m) powstał ośrodek narciarski z prawdziwego zdarzenia. Początkowe inwestycje wyniosły 125 mln dolarów amerykańskich, co dało możliwość zaproszenia do budowy stacji narciarskich kanadyjskich specjalistów oraz zakupu nowoczesnych wyciągów w Austrii. Stacja narciarska Bukovel jest największą inwestycją w tym regionie Ukrainy ( www.bukovel.com ) zakątku obwodu Iwano-Frankowskiego, gdzie jeszcze często można zobaczyć stare, przedwojenne domy czy konne powozy, sprawiające wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał, bycie największym inwestorem nie jest dużym osiągnięciem. Ale jeśli plany rozbudowy stacji na najbliższe lata będą wykonane, Bukovel stanie się jednym z większych kurortów narciarskich na świecie – z większą liczbą narciarzy i turystów, niż w tak wielkich ośrodkach, jak Whistler w Kanadzie czy Vail w USA – pisze Otto Pol, dziennikarz z The New York  Times.
 
Obecnie Bukovel udostępnia 17 wyciągów (15 krzesełkowych), co daje łącznie 57km tras w 100% naśnieżanych! Położone są na wysokości od 900 do 1372m. Bardzo dobrze przygotowane i oznaczone. Dobrze też jest rozwinięta pozostała infrastruktura – stylowe i nowoczesne restauracje, hotele, parkingi, sklepy. Tutejsza dbałość o szczegóły i utrzymanie wysokiej jakości usług jest niespotykana w innych rejonach Ukrainy.


dzień II - 01.10.2011 - szczyt Pop Iwan (2022 m n.p.m.) w paśmie Czarnohory

Pop Iwan (ukr. Піп Іван, Pip Iwan) - trzeci co do wysokości (po Howerli i Brebeneskule) szczyt na południowo-wschodnim krańcu pasma Czarnohory - 2022 m n.p.m..
W okresie międzywojennym przez szczyt przechodziła granica polsko-czechosłowacka, a w okolicy dochodziło do wielu zbrojnych potyczek patroli polskiej straży granicznej z bojownikami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, którzy po czechosłowackiej stronie granicy posiadali kryjówki i magazyny broni, zaopatrywane przez wywiad czechosłowacki, a później niemiecki[potrzebne źródło].
Na szczycie staraniem rządu Rzeczypospolitej zbudowano w latach 1936-1938 Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne nazwane później potocznie "Białym Słoniem", obecnie w ruinie.

Wyszliśmy z miejscowości Dzemronia przez Uchaty Kamień (1850m) doszliśmy na Pop Ivan (2028m)
a wróciliśmy przez Smotrec (1896m) z powrotem do Dzembronii.


dzień III - WIERCHOWINA

Wierchowina (ukr. Верховина, Werchowyna; do 1962 Żabie, ukr. Жаб'є) – osiedle typu miejskiego na Pokuciu nad Czarnym Czeremoszem (dopływem Prutu), u podnóża pasma Czarnohory w obwodzie iwanofrankowskim, rejonie wierchowińskim. Położone jest 30 kilometrów na południowy zachód od Kosowa. W 2006 osiedle liczyło 5412 mieszkańców.
W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Żabie w powiecie kosowskim województwa stanisławowskiego. Była to obszarowo największa gmina w II Rzeczypospolitej. Także samo Żabie było największą wiejską miejscowością całego woj. stanisławowskiego, a także największą miejscowością powiatu kosowskiego (8188 mieszk. w 1921), przewyższając miasta Kuty (5504) i Kosów (4234). Żabie było także dziewiątą (rok 1921) największą miejscowością woj. stanisławowskiego (łącznie z miastami) w II RP[1].
W okresie międzywojennym w Polsce Żabie znane było jako miejscowość letniskowa i zdrojowa (źródła mineralne), ośrodek turystyki, huculskiego rzemiosła artystycznego (przed wojną mieściło się tutaj muzeum huculskie) i hodowli koni huculskich. Maciej Bogusz Stęczyński (polski podróżnik i rysownik) w 1848 stworzył serię rysunków i akwarel poświęconych okolicom Żabiego, jak i samej miejscowości, opisał je też później w poemacie Karpaty.
   

Roman Kumłyk – to najbardziej znany huculski muzyk i multiinstrumentalista, jest twórcą zespołu Czeremosz.
YouTube:
link na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eOBA_Q5XxDU

Roman Kumłyk
YouTube:
więcej zdjęć pod adresem: